Wykonywanie zabezpieczeń ppoż. przepustów instalacyjnych - elektrycznych, sanitarnych, technologicznych

Na bazie moich doświadczeń zdobytych 5 letnią pracą u czołowego producenta biernych zabezpieczeń ppoż. HILTI, podjeliśmy się wykonywania zabezpieczeń ppoż. przepustów instalacyjnych.

Ze względu na rygorystyczne przepisy Straży Pożarnej w miejscach wydzielenia stref pożarowych, pomieszczeniach technicznych, drogach ewakuacyjnych wymagane jest zabezpieczenie „przejścia” instalacji przez ściany i stropy, które muszą mieć taką samą odporność jak konstrukcja w miejscu przepustu. Jest to związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania ognia w miejscach „przejść” instalacji.

Obecnie naszym głównym dostawcą jest PROMAT, a przepusty w większości przypadków są wykonywane w klasie EI 120. Ważną rzeczą jest przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej do celów odbiorowych Straży Pożarnej.

Zabezpieczenia wykonujemy w całej Polsce i mamy 100% odbiorów przez Straż Pożarną.