Wykonywanie zabudów ppoż. w systemie PROMAT

  • wykonywanie kanałów oddymiających
  • zabudowa ppoż. koryt kablowych
  • wykonywanie zabudów ppoż. ścian, szachtów, sufitów, konstrukcji

W miejscach gdzie wymagane jest zwiększenie odporności ogniowej konstrukcji budynku wykonujemy malowanie, natrysk lub zabudowę płytami PROMAT. W większości przypadków jest to klasa R60 lub R120.

Prace te są prowadzone ponieważ konstrukcja budynku musi nie zostać naruszona w trakcie pożaru 1 godzinę dla R60 lub dwie godziny dla R120. Czas ten jest potrzebny do ewakuacji ludzi z danego budynku. Na budynku O.W. Arka Kołobrzeg wykonaliśmy około 8 tyś. m2 natrysku w klasie R120

Zabudowa ppoż. koryt kablowych musi zabezpieczyć instalacje elektryczną przed ogniem i wykonywana jest z płyt PROMATECT w klasie EI 120. Jest to związane z zapewnieniem dostawy energii potrzebnej do zasilania urządzeń takich jak czujki ppoż , sygnalizacja ppoż, drzwi ewakuacyjne, czy klapy ppoż.

Coraz częściej na budynkach jest wymagana wentylacja oddymiają, która ma za zadanie uniknięcie zadymienia pomieszczeń, co wiąże się z łatwiejszą ewakuacją ludzi. Kanały oddymiające wykonujemy z płyt PROMATECT. Na budowie Międzynarodowych Targów Gdańskich wykonaliśmy około 6 tyś. m2 zabudowy stanowiącej kanały oddymiające.

Straż Pożarna kładzie duży nacisk na poprawne zabezpieczenie ppoż. budynków, co ma polepszyć bezpieczeństwo znajdujących się tam ludzi.